Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Mỹ Đức

Bình Định
truongc2thcsmyduc@gmail.com